Pré-incasso

 

In de meest ideale situatie hebben uw afnemers geen betalingsachterstanden. Echter leert de praktijk steeds meer dat afnemers het niet zo nauw meer nemen met het nakomen van de  afgesproken betalingstermijn. Binnen uw eigen aanmaningstraject kunnen wij in een vroeg stadium onze naam gebruiken middels het versturen van een ‘laatste waarschuwingsbrief’, telefonische benadering, mail en/of SMS. Dat zorgt veelal voor snellere betaling. Daarnaast behoudt u uw klant. Op deze manier verkort u uw invorderingstraject, komt de vordering niet in een incassotraject terecht en verbetert u uw cashflow en liquiditeit. Pré-incasso door VIMK Incasso betekent op een klantvriendelijke manier uw debiteur tot betaling bewegen. Dit alles met behoud van uw relatie.