NVI Keurmerk

 

VIMK Incasso beschikt over het NVI Incasso keurmerk

Incasso is voor sommige mensen een beetje een onduidelijke en ongrijpbare bedrijfstak. Toch is incasso een heel legitieme en normale zaak. Het is logisch dat bedrijven specialisten inzetten om hun niet betaalde rekeningen toch betaald te krijgen. Incasso is tegenwoordig een volwassen bedrijfstak waar op een klantgerichte wijze wordt gewerkt. De incassobranche heeft zich sterk ontwikkeld tot een professionele beroepsgroep met een niet te onderschatten maatschappelijke functie. Denk bijvoorbeeld maar eens aan het aantal faillissementen (en dus verlies van arbeidsplaatsen), gemiste omzet (in 2010 was dat totaal 12 miljard Euro) en rechtszaken dat door middel van incasso voorkomen wordt. Meer dan 80% van de vorderingen wordt door incassobureaus naar tevredenheid opgelost zonder deurwaarder of advocaat. VIMK Incasso is gecertificeerd Incasso keurmerk houder.

VIMK Incasso is gecertificeerd NVI Incasso keurmerk houder. Laatste afgifte van het incasso-keurmerk is: maart 2022.

 

Waarom een incasso-keurmerk?

Het incasso-keurmerk is samen met het Keurmerkinstituut ontwikkeld. Er is bovendien veelvuldig contact geweest met de overheid, diverse consumentenorganisaties, VNO en andere partijen die op enigerlei wijze in contact staan met de NVI. Ook hun ervaringen en ideeën zijn in het keurmerk verwerkt. Voor opdrachtgevers betekent het Incasso Keurmerk dat men de incasso activiteiten uitbesteedt aan een betrouwbare partner waaraan hoge eisen worden gesteld op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Incasseren.

Voor debiteuren biedt het Keurmerk waarborg voor een correcte benadering en een reële doorbelasting van incassokosten. Mocht er onverhoopt toch iets niet goed zijn gegaan, dan hanteert VIMK Incasso een uitgebreid klachtenbeleid, gericht op de gedragscode van het NVI incasso keurmerk.

Kijk voor meer informatie omtrent het incasso keurmerk op: www.incasso-keurmerk.nl

 

NVI-leden houden zich aan gedragscode

Zo'n 15 jaar geleden heeft een aantal serieuze incasso-ondernemingen in Nederland de hoofden bij elkaar gestoken om gezamenlijk te werken aan een hoogwaardige incasso-dienstverlening en een betrouwbaar imago voor de sector. Samen hebben ze de NVI opgericht, de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen. Centraal in de oprichting en ook nu nog in de werkwijze van de NVI staat de gedragscode. Elk NVI-lid is gehouden aan die code, waarin staat wat kan, wat mag en wat moet bij het uitvoeren van incasso-activiteiten. Aan de gedragscode is een heldere, goed functionerende klachtenregeling verbonden. De NVI heeft zich daarnaast ook altijd opgesteld als gesprekspartner voor zowel overheid als bedrijven en consumenten.

 

Twee jaarlijkse toetsing

Een incasso-onderneming die het incasso-keurmerk voert, moet elk jaar aantonen dat hij nog steeds aan de eisen voldoet. Dat wordt getoetst door een onafhankelijke audit-commissie. Het keurmerk verplicht de incasso-onderneming dan ook om zich altijd en in alle gevallen aan de regels te houden.

 

Vertrouwen en zekerheid

De ontwikkeling van het keurmerk en de vervolgstap van accreditatie hebben één heel belangrijk doel: de NVI wil de overheid, bedrijven en consumenten(organisaties) het vertrouwen en de zekerheid geven dat incasso-activiteiten in Nederland correct en zorgvuldig uitgevoerd worden.

Kijk voor meer informatie op: www.nvio.nl